fbpx
 

Warunki zakupu

Kreta plaża

Warunki zakupu nieruchomości w Grecji są takie same jak w Polsce i całej Unii Europejskiej, tj. kupna dokonuje się poprzez akt notarialny przeniesienia własności. Akt  sporządzony przez Notariusza i podpisany w kraju, w którym znajduje się nieruchomość. Oczywiście transakcje w Grecji są przeprowadzane wyłącznie w euro.

Proces - opcje

Istnieją dwa sposoby zakupu, a mianowicie:

1. Pierwsza opcja to zakup mieszkania podczas podróży inwestycyjnej – wizyty na Krecie,

2. Druga opcja to kupno mieszkania/domu bez lotu do Grecji. Zachęcamy jednak do skorzystania z pierwszej opcji, ponieważ daje ona możliwość poznania okolicy, co jest bardzo pomocne przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

Proces - propozycja

1. Podpisz umowę rezerwacyjną lub,

2. Zorganizujemy dla Ciebie turystykę inwestycyjną, w tym bilety lotnicze powrotne i rezerwacje hotelowe,

3. Odbierzemy Cię na lotnisku i zawieziemy do hotelu,

4. Kolejnego dnia zawieziemy Cię/Was na plac „budowy” i pokażemy okolicę

5. Omówimy szczegóły projektu i uzgodnimy wymagania dotyczące wykończenia.

6. W kolejnym kroku poprosimy o uiszczenie opłaty rezerwacyjnej (zwykle 1500-2000 euro). Jednocześnie podpiszesz umowę rezerwacyjną,

7. Istnieje taka możliwość, że kolejnego dnia umówimy się na podpisanie Umowy notarialnej na zakup gruntu (jeśli taki zakres ustalimy przed Twoim przylotem na Kretę),

8. Wówczas podpiszemy umowę  przeniesienia własności i poprosimy o wpłatę nie mniej niż 40% wartości wybranego budynku. Opłata powinna być wniesiona w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy,

9. Pozostałe 60% wartości zapłacisz w ratach i w terminach określonym w umowie przedwstępnej,

10. Od tego czasu czekasz jedynie na odbiór i przekazanie obiektu, w tym sprawdzenie na podstawie dokumentów zgodności stanu faktycznego i parametrów obiektu,

Ważne:

Zorganizujemy podpisanie umowy przeniesienia własności nieruchomości przed greckim Notariuszem. Nastąpi to po formalnym i prawnym potwierdzeniu stanu nieruchomości przez Notariusza, przy obecności tłumacza przysięgłego.

Koszty zakupu

Do ceny ofertowej należy doliczyć koszt zakupu nieruchomości:

1. Opłatę notarialną umowy przeniesienia własności, czyli taksę notarialną i podatek od czynności cywilnoprawnych (taki sam jak w Polsce). Wszystkie opłat są płacone notariuszowi, w szczególności opłata notarialna, która waha się od 600 do 1000 euro (zwykle 1,3%) wartość nieruchomości),

Grecki podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 9%, wartość nieruchomości nie przekracza 15 000 euro, a wartość powyżej 15 000 euro to 11%.W niektórych przypadkach wartości te wynoszą odpowiednio 7% i 9%.

2. Ponadto Notariusz obciąża klienta podatkiem miejskim w wysokości 3% wartości nieruchomości.

3. Opłata ewidencyjna za księgę wieczystą wynosi 0,45% wartości nieruchomości.

4. Koszt biletów lotniczych w obie strony i pobytu w dowolnie wybranym hotelu (zależy ona od opcji jaka zostanie wybrana przez Nabywcę oraz od terminu przyjazdu).

 

Działalność Notariusza - kwestie formalne

Założenie: nieruchomość nabywana jest przez osoby nieposiadające obywatelstwa greckiego.

Notariusz:

  1. Przygotuj ogólne pełnomocnictwo, przy czym przy tych czynnościach musi być obecny tłumacz przysięgły.
  2. Zgodnie z pełnomocnictwem prawnik jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości. Dlatego klienci nigdy nie będą obciążani biurokratycznymi procedurami.
  3. Prawnicy działający w imieniu klientów i reprezentujący ich interesy przeprowadzają procedury nadawania klientom numerów NIP. Pomagają również przy otwierania rachunków bankowych w Grecji.
  4. Notariusz przeprowadzi również szczegółową analizę prawną dokumentów w Krajowym (Państwowym) Rejestrze Nieruchomości w następujących kwestiach: pod kątem braku jakichkolwiek obciążeń, zastawów, umów itp. przedmiotów.
  5. Sprawozdania z tych czynności są poświadczane podpisem i przekazywane klientowi na piśmie przez prawnika.

Ważne: prawnik zajmują się również przepisaniem energii elektrycznej nowym właścicielom, kontaktuje się z księgowymi w celu rozliczenia transakcji i podatków, geodetami – zazwyczaj kontaktują się ze wszystkimi zaangażowanymi w proces kupna i sprzedaży.

About the Author

Dodaj komentarz